W sobotę, 23 lipca weszły w życie zmiany w ustawach korporacyjnych, na podstawie których możliwe będzie powołanie większej liczby komisji II instancji rozpatrujących odwołania od wyników zawodowych egzaminów prawniczych.

Dotychczasowe przepisy przewidywały po jednej komisji odwoławczej dla każdej grupy prawników zdających egzamin radcowski, adwokacki i notarialny.

W poprzednim roku komisje II instancji rozpatrzyły ponad 600 odwołań od egzaminów w ciągu 10 miesięcy. Jednak wobec dwukrotnie większej liczby osób przystępujących do egzaminów zawodowych w tym roku, niezbędne stało się stworzenie większej liczby komisji II instancji.

– Są już gotowe projekty zmian dostosowujących rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanych ustaw. Prawdopodobne jest powołanie dodatkowej komisji do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu radcowskiego. W ubiegłym roku odwoływało się 70 proc. kandydatów na radców, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, a zdawało o połowę mniej niż w tym. Jeszcze jedna komisja II instancji może więc być potrzebna – zaznaczyła Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na razie wpłynęły trzy odwołania od osób, które nie zdały egzaminu radcowskiego.

Grzegorz Dacko
Uniwersytet Wrocławski

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/691709-Zawody-prawnicze--bedzie-wiecej-komisji-odwolawczych.html ]]>