Znamy już wyniki ze wszystkich komisji, które przeprowadziły egzamin zawodowy na adwokata, radcę prawnego i notariusza. Nowych adwokatów będzie 471, samorząd radcowski zwiększy się o 1282 osoby, a uprawnienie do wykonywania zawodu notariusza otrzyma 347 osób. 
 
Podczas egzaminu adwokackiego najlepsi okazali się kandydaci z Gdańska, Łodzi i Poznania. W każdym wypadku ponad 80 proc. osób pomyślnie przeszło egzamin. Radcowie prawni najlepiej napisali egzamin w Białymstoku, gdzie uzyskano 100 proc. zdawalności. Najlepiej egzamin na notariusza napisały osoby z Poznania (53 proc.).
 
Egzaminy adwokacki i radcowski zostały przeprowadzone w dniach 28-31 sierpnia, zaś notarialny w dniach 4-6 września. 
 
Szczegółowy komunikat na stronie ministerstwa sprawiedliwości