Andrzej Zwara: nowe uprawnienia radców zaskarżymy do TK

Naczelna Rada Adwokacka będzie nadal prowadziła działania przeciwko nowelizacji art. 82 w całym procesie legislacyjnym, a w ostateczności zaskarży nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Tak prezes NRA zareagował na przyjęcie przez sejmową komisję projektu przyznającego radcom prawnym prawa do prowadzenia obron karnych.

Zapowiedź szefa samorządu adwokackiego związana jest z zakończeniem w czwartek 11 lipca br. prac w sejmowej Komisji Nadzwyczajna do spraw kodyfikacji nad projektem zmian w kodeksie postępowania karnego, które mają właśnie poszerzyć kompetencje radców prawnych. Adwokatura konsekwentnie podkreśla, że radcowie domagają się przyznania im jako grupie zawodowej uprawnień adwokatów, jednocześnie sprzeciwiając się przyjęciu na siebie związanych z tym zobowiązań (niemożność pozostawania w stosunku pracy).

Andrzej Zwara przestrzega także, że popieranie przez rząd nowelizacji art. 82 k.p.k. zagraża całości projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, ale Adwokatura nie odstąpi od obrony swojej konstytucyjnej roli nawet kosztem całości projektu nowelizacji, który dotychczas wspierała.

Opracowanie: Krzysztof Sobczak

Źródło: www.adwokatura.pl

Opublikowano: www.kancelaria.LEX.pl

Data publikacji: 18 lipca 2013 r.