W najnowszym rankingu „Financial Times” znalazło się 75 najlepszych europejskich uczelni biznesowych. Najwięcej wśród nich jest szkół brytyjskich (21) i francuskich (18). Zwycięzcami okazały się ex aequo: HEC Paris - najstarsza szkoła biznesu w Europie oraz IE Business School z Hiszpanii. Kolejne dwie pozycje - również ex aequo - zajęły: London Business School i Esade Business School z Hiszpanii. Na piątym miejscu „Financial Times” sklasyfikował francuską Insead.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) już po raz piąty znalazła się w głównym rankingu „Financial Times”. Zadebiutowała na liście w 2009 r.

"Nasza obecność w rankingu Financial Times jest elementem strategii umiędzynarodowienia uczelni, otwierania się na studentów z różnych krajów – mówi rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold Bielecki. - Jesteśmy najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z naszego regionu Europy. Jest szansa na uzyskanie jeszcze wyższej lokaty, kiedy FT zaliczy do głównego rankingu także kierunek finanse, bo nasze studia magisterskie z finansów są już na 19. miejscu w świecie".

Z Europy Środkowej i Wschodniej, poza ALK, znalazły się również Szkoła Biznesu na Uniwersytecie Petersburskim (debiut na pozycji 74.) i Uniwersytet Ekonomiczny z Pragi (75. miejsce).

Jak wyjaśnia rzecznik ALK Ewa Barlik, udział w głównym rankingu FT zależy od tego, jak uczelnia wypadła w wybranych rankingach cząstkowych publikowanych w ciągu roku przez FT. Po uwagę brane są więc: kierunek magisterski z zarządzania, studia niestacjonarne MBA (żadna polska uczelnia takich nie oferuje) i niestacjonarne Executive MBA oraz inne programy podyplomowej edukacji menedżerskiej. Eksperci dziennika rozsyłają ankiety do absolwentów badanych kierunków i na podstawie ich deklaracji oceniają awans zawodowy, czyli zajmowaną pozycję w hierarchii firmowej oraz wysokość zarobków w trzy lata po ukończeniu studiów. Biorą także pod uwagę poziom i zróżnicowanie kadry naukowej.

"Uczelnia, która zdecyduje się poddać takiej zewnętrznej ocenie, sama nie bierze udziału w ewaluacji ani za nią nie płaci. Sprawia to, że rankingi FT uznawane są za bardzo wiarygodne, a kandydaci na studia sugerują się nimi przy wyborze uczelni. Dlatego coraz więcej szkół zabiega o pozycję na liście" - zaznacza Ewa Barlik.

FT zapowiadał już, że będzie to możliwe wyłącznie dla uczelni, które posiadają przynajmniej dwie z trzech akredytacji uznawanych za międzynarodowy standard oceny jakości kształcenia w uczelniach biznesowych - EQUIS, AACSB i AMBA. Akademia Leona Koźmińskiego posiada wszystkie trzy akredytacje. W tegorocznym rankingu zadebiutowało aż sześć szkół biznesu, z których każda posiada wspomniane akredytacje.

Szczegółowe informacje na temat rankingu są dostępne na stronie: http://www.ft.com/intl/business-education/europe