Jak przypomina Rzeczpospolita od nowego roku ma ruszyć system bezpłatnego poradnictwa prawnego. Teraz ustawą, dzięki której będzie on zorganizowany, zajmuje się Senat.

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka nie akceptują wszystkich jej uregulowań. Apelują więc do senatorów o wprowadzenie poprawek.

Korporacjom nie podoba się, że w punktach pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą udzielać nie tylko adwokaci i radcy, ale i absolwenci prawa. Postulują więc, by wykreślić ich z ustawy.

Więcej na ten temat przeczytasz w Rzeczpospolitej>>>>