Jak poinformowano, zakończone w środę 6-miesięczne szkolenia były częścią trzeciej edycji organizowanego przez PID kursu. Szef MSZ Grzegorz Schetyna, który wręczył uczestnikom aplikacji dyplomy ukończenia szkoleń.

– Cieszę się, że w szeregi służby zagranicznej wstępują nowi, doskonale wykształceni dyplomaci – powiedział minister Grzegorz Schetyna wręczając dyplomy uczestnikom aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

– Nowoczesna dyplomacja to jedno z najważniejszych narzędzi budowania znaczenia kraju w świecie – podkreślił minister Schetyna. Gratulując uczestnikom ukończenia kursu szef MSZ przypomniał słowa patrona Polskiego Instytutu Dyplomacji Ignacego Paderewskiego, że „ prawdziwą umiejętność zarówno w nauce, w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem”.

W trakcie uroczystości dyrektor Polskiego Instytutu Dyplomacji ambasador Katarzyna Skórzyńska życzyła aplikantom dalszych sukcesów. Podziękowała też dyrektor generalnej służby zagranicznej Grażynie Sikorskiej za wsparcie organizacji kolejnej edycji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Jest to już trzecia edycja aplikacji dyplomatyczno-konsularnej przeprowadzona przez Polski Instytut Dyplomacji. W tym roku uczestniczyło w niej 15 aplikantów. Przez trzy lata Instytut przygotował do służby 50 przyszłych dyplomatów.

Aplikacja trwa 12 miesięcy. Jej program obejmuje dwie części: teoretyczną – szkolenie w Polskim Instytucie Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz praktyczną – staż w departamentach i biurach MSZ oraz w placówce zagranicznej. Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym.

Podczas ponad 800-godzinnego, autorskiego programu aplikacji jej uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w służbie zagranicznej. Część programu aplikacji stanowi specjalny, międzynarodowy cykl zajęć prowadzonych wyłącznie w języku angielskim. Od 2014 r., wzięli w nim udział młodzi dyplomaci m.in. z Macedonii, Mołdawii, Szwecji, Turcji, Ukrainy i Węgier.

Głównym zadaniem Polskiego Instytutu Dyplomacji, działającego od 2012 r., jest kształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych członków polskiej służby zagranicznej poprzez organizację szkoleń dla pracowników MSZ. Od 2014 r. Instytut szkoli także dyplomatów oraz słuchaczy akademii dyplomatycznych z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy m.in. z zakresu polityki informacyjnej oraz funkcjonowania UE i NATO.

Stanisław Bogucki,Anna Krasuska-Terrillon,Barbara Mikołajczyk,Bartosz Wach,Marek Zieliński
Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz>>>