Jak informują organizatorzy debaty, celem wydarzenia jest spotkanie się wszystkich środowisk tworzących szkołę - uczniów, rodziców, nauczycieli, naukowców, działaczy związków nauczycielskich oraz specjalistów z sektora NGO.
- Pragniemy - jako strona społeczna - zabrać głos w toczącej się od kilku miesięcy dyskusji na temat kierunków i charakteru zmian w polskiej edukacji. Rekomendacje przedstawione i przygotowane w czasie spotkania zostaną opracowane w formie raportu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej - czytamy w zaproszeniu na debatę.