Według ZNP nowa formuła oceny, określona w znowelizowanej Karcie Nauczyciela, nie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły.

Zaproponowany regulamin wskaźników oceny to kolejne biurokratyczne obciążenie, które stanie się narzędziem antagonizowania środowiska oświatowego.

Szkolne regulaminy zawierające wskaźniki zostaną ustalone przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Negatywne zdanie o nowych wskaźnikach oceniania mają nie tylko związkowcy.

- Można oceniać nauczycieli, jeżeli podlega się tym samym kryteriom oceny pracy -  ocenia projekt prof. Bogusław Śliwerski - Niestety, ministrowie i wiceministrowie oraz pracownicy tego resortu są wyłączeni spod jakiejkolwiek oceny merytorycznej, nie ponoszą z tytułu braku kompetencji, błędów i ewidentnych strat w szkolnictwie z tytułu ich decyzji i aktów prawnych żadnej odpowiedzialności - dodaje.

Prof. Śliwerski: nauczyciele to źle motywowany prekariat>>

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>