Do Związku Nauczycielstwa Polskiego napłynęło wiele informacji o ograniczaniu zatrudnienia pedagogów w przedszkolach. Powodem jest brak kwalifikacji do nauczania języka obcego.
"Między zajęciami „przygotowania do nauczania języka obcego” a „nauczaniem języka obcego”. Z tego względu wymagań kwalifikacyjnych dotyczących nauczania języka obcego nie można odnosić do zajęć związanych z przygotowaniem do nauczania języka obcego, realizowanych w ramach podstawy programowej." - podkreślają związkowcy.

Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi>>

Przypominają, że Karta Nauczyciela szczegółowo określa przesłanki zwalniania nauczycieli i ograniczania im etatów.
"Oo nauczycieli przedszkoli realizujących w ramach podstawy programowej zajęcia związane z przygotowaniem do nauczania języka obcego, nie mogą mieć zastosowania normy dotyczące ograniczenia  zatrudnienia" - ocenia ZNP. Dodaje także, że przepisów o zmianie planów nauczania nie można stosować do przedszkoli. Pełna treść wystąpienia>>

Przed Szkołą PLUS - Poradnik Dyrektora Przedszkola Przed Szkołą PLUS - Poradnik Dyrektora Przedszkola>>