"Dotąd tylko Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” POiW Region Wielkopolska wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec pomysłu likwidacji gimnazjów " - zauważa ZNP i publikuje pismo wydane przez ten podmiot.
Organizacja wskazuje m.in., że likwidacja gimnazjów pochłonie ogromne pieniądze, wymaga też stworzenia nowych podstaw programowych i podręczników, czego nie da się zrobić od razu. Członkowie wielkopolskiej "S" podkreślają także, że polski system oświaty jest bardzo skuteczny, co potwierdzają wyniki międzynarodowych badań.
"Stanowiska władz oświatowej „S” trudno szukać m.in. na oficjalnej stronie związku." - wytyka natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego. Więcej>>

MEN: pomysł likwidacji gimnazjów wynika z diagnozy liceów>>

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł