MEN przypomina, że taka zasada wynika z ustawy o systemie oświaty,
"4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy drugiej szkoły podstawowej. I takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Szkoła nie może żądać wyższej kwoty." - podkreśla resort w komunikacie.

Jak zaktualizować statut szkoły? Ocenianie na nowych zasadach>>