─ RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenie odpowiednich metod i techniki kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych ─ powiedział Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Listy kandydatów publicznie dostępne na stronach szkół>>

Można używać prywatnego sprzętu

Aby pomóc dyrektorom i nauczycielom, UODO udostępnił poradnik dla szkół.  Wyjaśnia w nim m.in. kwestię wykorzystywania przez nauczycieli w pracy prywatnych maili i własnego sprzętu.

─ Jeżeli nauczyciel używa własnego urządzenia, powinien samodzielnie spełnić podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wykorzystywane urządzenie ma aktualny system operacyjny, czy używane są na nim programy, w szczególności programy antywirusowe, czy dokonane są niezbędne aktualizacje. Na bieżąco aktualizowane powinny być także zainstalowane programy antymalware i antyspyware. Należy rozważnie instalować na swoich urządzeniach oprogramowanie i pobierać je tylko z wiarygodnych źródeł (ze stron producentów) - wynika z poradnika.

Czytaj w LEX: Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus >

 

UODO odradza zalecanie korzystania z prywatnej poczty, ale dopuszcza możliwość, że nauczyciele z prywatnych kont będą korzystać.  Rekomendowane jest, by nauczyciele do korespondencji e-mailowej z uczniami korzystali ze służbowych adresów e-mail. Niemniej w obu przypadkach powinni odpowiednio zabezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych wiadomościach. Konieczne jest też zabezpieczanie hasłem pendrive'ów, na których znajdują się pliki z danymi osobowymi.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa >

Tylko niezbędne dane

UODO przypomina, że szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO).
Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku z tym przysługują mu prawa.
─ Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta - czytamy w poradniku.

Sprawdź w LEX: