Prezydent podpisał ustawę kontynuującą wdrażanie programu "Za życiem". Akt prawny wprowadzi m.in. usługi wspierające i rehabilitacyjne, polegające na prowadzeniu zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

Ustawa nałoży na przedszkola publiczne obowiązki dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dotychczas dotyczyło to szkół i uczelni.

Zmiana dotyczyć będzie też regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,  interwencyjnych  ośrodków  preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych. Obowiązywać będzie od 1 października 2018 r.