Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2014 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 228 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 154 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 76 tysięcy.
Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2013 r. skorzystało 16,6 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Więcej>>

Polecamy: Opublikowano tekst rozporządzenia ws. kredytów studenckich