Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 20 lat. Zgodnie z regulaminem konkursu ich sześciominutowe wystąpienie powinno nawiązywać do przewodniego hasła konkursu, którym jest cytat z utworu Cypriana Kamila Norwida pt. "Moja Piosnka II". Uczestnicy mają się odnieść się do słów: "Do tych, co mają tak za tak – nie za nie. Bez światłocienia, Tęskno mi, Panie".
Eliminacje do konkursu odbędą się w listopadzie w ośmiu miastach i miejscowościach - Brzesku, Wadowicach, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Częstochowie, Opolu i Kobiórze.
Celem konkursu jest promocja języka polskiego oraz - jak poinformował Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - "kształtowanie już u młodych ludzi dbałości o jego piękno", bo "sztuka wymowy to cenna umiejętność, która przydaje się na każdym etapie życia".

Finał konkursu odbędzie się 3 grudnia sala Sejmu Śląskiego w Katowicach.
Na najlepszych mówców czekają nagrody – bony o wartości od 100 do 700 zł.
Konkurs odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Promocja języka polskiego", który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty – dodaj do ulubionych".
Organizatorami krasomówczych zmagań są Związek Górnośląski w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie. Impreza została objęta m.in. patronatem Rady Języka Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.(PAP)

ktp/ abe