Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Regulamin konkursu przewiduje organizację nie tylko olimpiady ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej.

Każdy z rodziców oddzielnie będzie akceptował konspekt zajęć dodatkowych>>

 

Sukcesy w olimpiadach międzynarodowych

Łącznie polscy uczniowie zdobyli aż 30 krążków w olimpiadach międzynarodowych: 1 złoty, 19 srebrnych i 10 brązowych. Historyczny sukces odnieśli młodzi matematycy, którzy na zawodach w Wielkiej Brytanii wywalczyli aż 6 medali.

Czytaj w LEX: Wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach >

 


MEN finansuje zarówno przygotowanie olimpiady (obozy naukowe i przygotowawcze), jak również udział polskich reprezentantów w olimpiadach międzynarodowych (m. in. bilety lotnicze, opłaty wpisowe, ubezpieczenie). Warto podkreślić również, że wyróżnieni w olimpiadach międzynarodowych mogą być kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (zgodnie z art. 90i ustawy o systemie oświaty).

Czytaj w LEX: Zasady zwalniania z egzaminów laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w systemie egzaminów zewnętrznych >

W 2019 r. 28 uczniów przywiozło do kraju aż 30 różnych medali: 1 złoty, 19 srebrnych i 10 brązowych. Jednym z wyjątkowych sukcesów był udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, podczas której nasi zawodnicy wywalczyli aż 6 medali. Poniżej przedstawiamy osiągnięcia polskich uczniów uzyskane w ubiegłym roku w 8 międzynarodowych olimpiadach oraz porównanie ich wyników z dokonaniami reprezentantów innych państw europejskich.

Sprawdź w LEX: Na kim spoczywa obowiązek finansowania wyjazdów uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe, gdy uczniowie reprezentują konkretną szkołę?  >

Osiągnięcia polskich uczniów na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych w 2019 roku 2019 r., dobrze wypadają na tle rezultatów uczniów z innych krajów europejskich. Przedstawiamy wybrane zestawienia z następującymi krajami: Niemcy, Wielka Brytania, Estonia, Finlandia, Szwecja, Czechy.