Już po raz piąty w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Wczesna Edukacja” wybieraliśmy najlepszych dyrektorów placówek oświatowych. I jak co roku był to wybór trudny. Po długich obradach jury pod przewodnictwem dr Danuty Elsner nominowało 12 osób do tytułu Super Dyrektor. Z tego grona kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców. 

 

Nagrodzono wybitnych

– Pani dyrektor potrafiła stworzyć warunki zachęcające do aktywnego uczestnictwa wszystkich zaangażowanych w edukację w kompleksie kilku placówek przedszkolnych i nie obawiała się podzielenia odpowiedzialnością i procesem zarządzania – mówiła dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW, wręczając statuetkę Super Dyrektora Przedszkola. Natomiast uzasadniając wybór Super Dyrektora Szkoły, podkreślała m.in. rolę rodziców, którzy stali się sojusznikami wprowadzania zmian w edukacji. 

Kapituła konkursu oprócz nagród głównych przyznała w tym roku trzy wyróżnienia w kategorii Super Dyrektor Szkoły. W tym gronie znaleźli się: Waldemar Koligot, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, Renata Anna Walęcka, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach i Halina Waszkiewicz-Rosiek, dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku. 

 

Duża konkurencja

Nominacje do tytułu Super Dyrektor otrzymali ponadto: Beata Kowalczyk, dyrektor Przedszkola nr 4 „Kaprala Niedźwiedzia Wojtka” w Świdniku, Robert Bareja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, Renata Małecka, dyrektor Edukacji Lubasz – Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu, Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, Janina Ostałowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni, Halina Stachowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi oraz Janusz Zarszyński, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie. 

 

PODSUMOWANIE V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SUPER DYREKTOR 

 

Nominowani w kategorii Super Dyrektor Przedszkola:

 • Beata Kowalczyk, dyrektor Przedszkola nr 4 „Kaprala Niedźwiedzia Wojtka” w Świdniku 
 • Jolanta Mrówczyńska, dyrektor Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu

 

w kategorii Super Dyrektor Szkoły  

 • Robert Bareja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju  
 • Waldemar Koligot, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole 
 • Renata Małecka, dyrektor Edukacji Lubasz – Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu 
 • Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 
 • Janina Ostałowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni 
 • Halina Stachowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi 
 • Ewa Szczerba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim 
 • Renata Anna Walęcka, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 
 • Halina Waszkiewicz-Rosiek, dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku 
 • Janusz Zarszyński, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie 

 

WYRÓŻNIENIA  

w kategorii Super Dyrektor Szkoły:

 • Waldemar Koligot, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole 
 • Renata Anna Walęcka, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 
 • Halina Waszkiewicz-Rosiek, dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku 

 

NAGRODA GŁÓWNA  

 

w kategorii Super Dyrektor Przedszkola

Jolanta Mrówczyńska, dyrektor Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu 

 

w kategorii Super Dyrektor Szkoły  

Ewa Szczerba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim 

 

JURY  

przewodnicząca:  

 • dr Danuta Elsner, członkini kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”  

członkowie:  

 • Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja” 
 • Katarzyna Szczepkowska, redaktor prowadząca kwartalnika „Wczesna Edukacja”  
 • Anna Jakubiec, sekretarz redakcji kwartalnika „Wczesna Edukacja”  
 • Anna Satel, sekretarz redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły”  
 •  

KAPITUŁA  

przewodnicząca:  

dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW  

 

członkowie:  

 • Zofia Adamaszek z Biura Rzecznika Praw Dziecka  
 • Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju edukacji Wolters Kluwer Polska  
 • Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes zarządu Fundacji „Edukacja na NOWO”  
 • Mirosław Sielatycki, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obecnie zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 

 

Fundatorzy:

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
Grupa MAC S.A.;
Firma Abilix;
Centrum Edukacji Filmowej ;
Firma Epson.