– Pani Dyrektor przedszkola stworzyła dla dzieci i nauczycieli przestrzeń edukacyjną i społeczną, której nie ograniczają sztuczne zasady, sformalizowane reguły i przepisy. Wspiera, motywuje, otwiera drogi do samodzielnego działania nauczycielom i dostrzega oraz odkrywa potencjał rozwojowy tkwiący w dzieciach i ich rodzicach – uzasadniała wybór kapituły jej przewodnicząca dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW.

Natomiast wręczając statuetkę Jerzemu Maduzi, podkreślała, że jego szkoła stała się dla uczniów miejscem budowania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, doświadczania demokratycznych relacji i wiary, że sukces edukacyjny jest możliwy i osiągalny dla każdego dzięki wspólnym działaniom. Trzeba tylko umieć wykorzystać warunki, jakie stwarza dyrektor wraz z gronem nauczycieli, którzy wsłuchują się w potrzeby i głos uczniów.

Kapituła konkursu oprócz nagród głównych przyznała w tym roku trzy wyróżnienia. W kategorii Super Dyrektor Przedszkola otrzymała je Jolanta Krzak, dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, a w kategorii Super Dyrektor Szkoły – Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, oraz Karina Salitra, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Pławnicy.

Zasiadająca w kapitule Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju edukacji Wolters Kluwer Polska, przyznała wyróżnienie specjalne Jolancie Węglowskiej, dyrektor Zespołu Szkół EKOLA we Wrocławiu, za konsekwentne od 20 lat organizowanie edukacji na najwyższym poziomie i projekty uczące demokracji, wielokulturowości, wrażliwości na problemy społeczne innych ludzi oraz przełamujące stereotypy i budujące przyjaźń między narodami polskim i niemieckim.

Nominacje do tytułu Super Dyrektora otrzymali ponadto: Ewa Grab, dyrektor Przedszkola nr 4 w Oleśnicy, Robert Bareja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, Józef Lech Szargiej, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku, Maria Tomalak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, i Maria Wojsław, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie.

Dodatkowo dr Danuta Elsner przyznała nagrodę specjalną Małgorzacie Wiśniewskiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. – Za wykazanie się zdolnościami przywódczymi w sytuacji ciągłego przekształcania szkoły i konieczności integrowania grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej. I za to, że dobro dziecka jest dla niej zawsze najważniejsze – mówiła przewodnicząca jury.

Wszystkim dyrektorom biorącym udział w tegorocznej edycji konkursu Super Dyrektor gratulujemy!

PODSUMOWANIE IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SUPER DYREKTOR

NOMINOWANI
w kategorii Super Dyrektor Przedszkola
Ewa Grab, dyrektor Przedszkola nr 4 w Oleśnicy;
Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu;
Jolanta Krzak, dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie;

w kategorii Super Dyrektor Szkoły
Robert Bareja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju
Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
Karina Salitra, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Pławnicy
Józef Lech Szargiej, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku;
Maria Tomalak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim;
Jolanta Węglowska, dyrektor Zespołu Szkół EKOLA we Wrocławiu;
Maria Wojsław, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie

Nagroda specjalna od przewodniczącej jury dr Danuty Elsner dla Małgorzaty Wiśniewskiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

WYRÓŻNIENIA
w kategorii Super Dyrektor Przedszkola:
Jolanta Krzak, dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie

w kategorii Super Dyrektor Szkoły:

Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
Karina Salitra, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Pławnicy

Wyróżnienie pełnomocnik zarządu ds. rozwoju edukacji Wolters Kluwer Polska Elżbiety Piotrowskiej-Albin dla Jolanty Węglowskiej, dyrektor Zespołu Szkół EKOLA we Wrocławiu

NAGRODA GŁÓWNA
w kategorii Super Dyrektor Przedszkola
Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

w kategorii Super Dyrektor Szkoły
Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.