W wyroku sąd podkreślił, że likwidacja szkół w trybie sukcesywnego wygaszania cyklu kształcenia jest dopuszczalna. Jest to powszechnie akceptowana forma likwidacji szkół, korzystniejsza niż ich całkowita likwidacja. Sukcesywna likwidacja nie dotyka bowiem od razu wszystkich uczniów danej szkoły, ich rodziców i nauczycieli, ale tylko część z nich, co umożliwia lepsze przygotowanie się do już uchwalonych, a więc nieuchronnych zmian.
Chodziło o likwidację gimnazjum w gminie Zagnańsk - w uchwale rada postanowiła, że będzie stopniowo wygaszać gimnazja na terenie jednostki. Postanowiła, że od roku 2015/2016 nie będzie już naboru do pierwszych klas.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 4 lipca 2016 r., wyrok II SA/Ke 212/16