Orzecznictwo NSA w tym zakresie jest bardzo spójne - wójt nie może zasiadać w komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły.
– Określenie ,,przedstawiciel organu" nie jest tożsame z określeniem „piastun organu" lub „organ" – uzasadniała sędzia Joanna Runge-Lissowska, przewodnicząca składu orzekającego NSA, przedstawiajac krótkie motywy rozstrzygnięcia w sprawie  o sygn. I OSK 742/15 – Jedną z dyrektyw wykładni językowej jest zakaz nadawania różnych znaczeń tym samym wyrazom lub zwrotom zawartym w tekście prawnym. W przedmiotowej sprawie ,,przedstawiciel organu" oznacza pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań – wyjaśniła. Dodała, że wójt nie mógł zatwierdzić konkursu przeprowadzonego przez komisję, której skład był niezgodny z prawem.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 24 czerwca 2015 r.

WSA: wójt nie może zasiadać w komisji wybierającej dyrektora szkoły>>