Wiceminister edukacji Maciej Kopeć przypomniał, że w związku z reformą edukacji 1 września 2017 r. zmieni się podstawa programowa dla uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej, a w kolejnych latach obejmie uczniów innych klas.
– Pewne elementy nauczania historii, w tym swoboda, jaką dajemy nauczycielom, nie uległy istotnej zmianie – podkreślił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. – Bierzemy pod uwagę głosy różnych środowisk, a nauczyciel historii nie musi się posługiwać podręcznikiem, jeśli dobrze sobie radzi bez niego. Potrzebna jest natomiast szeroka dyskusja o tym, jak najlepiej docierać do młodego człowieka i wyposażyć go przynajmniej w minimum niezbędnej historycznej wiedzy – podkreślił.

Centralne sterowanie nie służy edukacji>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów