Wniosek o wgląd do matury można złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej drogą mailową, faksem lub pocztą tradycyjną.
Po zapoznaniu się z pracą uczeń może złożyć wniosek o jej weryfikację. Sumę punktów sprawdza się w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Należy jednak pamiętać, że to nie opiekun, a sam zdający, składa wnioski w przypadku egzaminu maturalnego. Opiekunowie nie mogą wyręczać pełnoletniego ucznia.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", stan z dnia 1 lipca 2015 r.

Uczeń ma dwa dni, by zakwestionować sumę punktów z egzaminu>>