Zmiany w prawie będą także jednym z głównych tematów VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, która odbędzie się już 27 lutego 2013.
Projekt "ustawy przedszkolną" mimo uwag zgłaszanych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów. Nowelizacja przewiduje 2013 r. samorządy otrzymają 320 mln dotacji, w kolejnych latach ma ona stopniowo wzrastać - aż do kwoty ponad 1,7 mld zł w 2016 r. Dotacje, według założeń ministerstwa, zwiększą liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Resort wyliczył, że w 2015 r. 90 proc. dzieci znajdzie miejsce w przedszkolu, a w 2016 r. w placówkach znajdą się miejsca dla wszystkich dzieci.

Szersze omówienie projektu tutaj>>

Zasady finansowania oświaty będą także tematami VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli oraz II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły.