Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej nowe regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Znowelizowane przepisy uporządkują kompetencje kuratora oświaty w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem - stwierdzając uchybienia, kurator będzie mógł nakazać organizatorowi - poza ich usunięciem - przeniesienie uczestników do obiektu spełniającego odpowiednie standardy. Zniknie za to możliwość zawieszenia wypoczynku - na usunięcie uchybień organizator będzie miał jedną dobę. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że uchybień nie da się usunąć albo że zagrożone jest zdrowie lub życie uczestników - w drodze decyzji administracyjnej - zarządzi zakończenie wypoczynku i zobowiąże organizatora do zorganizowania uczestnikom powrotu do miejsca zamieszkania.
Nowela zdefiniuje także pojęcie: "wypoczynek" - według nowych przepisów będzie to: wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie oświatowym 2015/2016>>

Zmiany skrytykował Związek Nauczycielstwa Polskiego, który uważa, że tak sformułowana definicja wypoczynku stanie się podstawą do wymagania, by nauczyciele pracowali w ferie i wakacje.
"Taki zapis oznacza, że nauczyciele w okresie przerw świątecznych będą odpowiedzialni za zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły. Wypoczynek ten może być organizowany np. w formie kół zainteresowań. Zajęcia te nauczyciele będą realizować w ramach obowiązującego czasu pracy i wynagrodzenia." - tłumaczą związkowcy. Podkreślają także, że w pierwotnej, konsultowanej wersji projektu, definicja nie precyzowała, że chodzi o ferie i wakacje. Posłowie zajmą się projektem podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zarekomendowała uchwalenie noweli.

ZNP: rząd chce zmusić nauczycieli do pracy w wakacje>>