Nowe przedszkole będzie prowadzić trzy grupy – całodzienną, dopołudniową i popołudniową.
Jak wyjaśniła wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. Ewa Przybylska, w przypadku dzieci z autyzmem oddział liczy od 2 do 4, co regulują przepisy prawa oświatowego. Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający jego rozwój społeczny.
Większość zajęć odbywa się w kontakcie indywidualnym terapeuta – dziecko. Nawet w trakcie zajęć grupowych każde dziecko ma swojego opiekuna, co wynika to ze specyfiki zaburzenia, jakim jest autyzm. Przedszkole ma stosować różne metody terapeutyczne – terapię logopedyczną, stymulację polisensoryczną, czy rehabilitację.

Rodzice dzieci dotkniętych autyzmem protestują wyświetlając napis na gmachu MEN>>

Stowarzyszenie otrzymuje subwencję oświatową na prowadzenie placówek dla dzieci z autyzmem, z której finansowana jest działalność ośrodka i przedszkola, a rodzicie nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.
Budynek po placówce kultury został przekazany Stowarzyszeniu przez miasto.
Całkowity koszt remontu przedszkola wynosi 1,8 mln zł. 600 tys. zł na ten cel przekazał samorząd Gorzowa, kolejne 600 tys. zł ma pochodzić z budżetu woj. lubuskiego. Pozostałe pieniądze to wkład jednej z firm budowlanych z Gorzowa, która wykonuje prace budowlane. (PAP)

Ekspert: szkoły muszą zapobiegać przemocy wobec dzieci z autyzmem>>

News imagePolecamy artykuł: Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera  w przedszkolu>>