Z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od 2015 r. przyrost ludności będzie ujemny. Spadnie też liczba osób w wieku produkcyjnym, co może spowodować załamanie systemu emerytalnego.
- Taka sytuacja oznacza, że pokolenie dzieci urodzonych w ciągu ostatnich 15 lat jest o mniej więcej jedną trzecią mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. To pokolenie będzie więc w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej w przyszłości - dr Stanisław Kluza z Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Specjaliści wskazują, że przyczynami problemu są: zmiana modelu rodziny, przesunięcie wieku zawarcia małżeństwa i urodzenia pierwszego dziecka, a także spadek liczby małżeństw przy rosnącej liczbie rozwodów. Młodzi ludzie tłumaczą, że fakt, że nie chcą decydować się na powiększenie rodziny, spowodowany jest słabą polityką prorodzinną rządu, niskimi zarobkami oraz problemami z osiągnięciem stabilizacji zawodowej. Więcej>>