- MEN widzi potrzebę utrzymania urlopów dla poratowania zdrowia, ale dostrzega konieczność dostosowania zasad ich przyznawania do rozwiązań stosowanych w innych zawodach - powiedział Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w MEN po spotkaniu przedstawicieli samorządów i związków zawodowych nauczycieli poświęconym zmianom w Karcie nauczyciela. 
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zmian w zasadach udzielania urlopów dla poratowania zdrowia. Samorządowcy od dawna podkreślają, że roczne nauczycielskie urlopy są ogromnym obciążeniem dla ich budżetów. Na spotkaniu MEN przedstawiło dane z systemu informacji oświatowej, z których wynikało, że według stanu na 31 marca 2012 r. na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało niemal 15,8 tysiąca nauczycieli, tj. 2,7% wszystkich zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy. 
Z tego powodu wielu przedstawicieli samorząów domagało się likwidacji nauczycielskich urlopów. Takie zmiany zapowiadał także premier. 
- Nie jest do utrzymania długi płatny urlop na podtrzymanie zdrowia. Rujnuje on finanse samorządów i w interesie samych nauczycieli jest, żeby można było utrzymać szkołę i nauczycieli, a nie utrzymywać sam przywilej - mówił tygodnikowi "Polityka" (Nr 27/2012).
Część samorządowców nie domagała się tak skrajnych rozwiązań. Chcieli jednak, by o urlopach orzekały komisje lekarskie, a wynagrodzenia nauczycieli na nich przebywających finansował ZUS. 
Likwidacji urlopów stanowczo sprzeciwiły się nauczycielskie związki zawodowe. Ich argumentację częściowo podzieliło MEN. 
-  Za wynagrodzenia nauczycieli odpowiada samorząd terytorialny i na ten cel przeznaczane są znaczne środki z budżetu państwa, które także zawierają kwoty, które mogą być przeznaczone na finansowanie tego specyficznego urlopu - cytuje wypowiedź ministra Jakubowskiego Serwis Samorządowy PAP. 
Urlop zatem najprawdopodobniej zostanie, zmienią się tylko zasady jego orzekania. Przekazanie decyzji w tej kwestii lekarzom medycyny pracy ma zmniejszyć liczbę przypadków, gdy urlop brany jest, by uchronić się przed zwolnieniem. 
Następne spotkanie w sprawie zmian w Karcie nauczyciela odbędzie się pod koniec sierpnia. Uczestnicy rozstrzygną na nim m.in. kwestię długości stażu uprawniającego nauczyciela do wzięcia urlopu dla poratowania zdrowia, a także zajmą się stworzeniem listy chorób zawodowych nauczycieli.

Jak powinna wyglądać reforma Karty nauczyciela? - Czytelników zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM >>

 

 

Problematykę urlopu dla poratowania zdrowia kompleksowo opisuje Krzysztof Lisowski w publikacji "System wynagradzania nauczycieli".