Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił na konferencji w piątek, że trwający do lutego nabór projektów dotyczy wyłącznie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, działających na terenie 80 gmin, w których występuje najniższy stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej lub w ogóle nie ma przedszkoli.
"Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego oddziału to ponad 87 tys. zł. Nie wymagamy wkładu własnego. Środki powinny być przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń, ich wyposażenie oraz organizację placów zabaw" - zaznaczył.
Jest to ostatni nabór projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Jak podano, pieniądze pochodzić będą z nowej perspektywy finansowej. W poprzedniej dofinansowano 225 projektów o wartości 125 mln zł, co pozwoliło na wsparcie 214 ośrodków wychowania przedszkolnego. Dzięki tym działaniom w edukacji przedszkolnej uczestniczyło 11 tys. dzieci w wieku 3-5 lat - w tym prawie 6 tys. na terenach wiejskich.

PESEL w legitymacji szkolnej - rozporządzenie opublikowane>>

Jednym z ubiegłorocznych beneficjentów programu była gmina Wodzierady (Łódzkie), która uzyskała 146 tys. zł. Wójt gminy Renata Szafrańska zaznaczyła, że z dofinansowania skorzystały dwa oddziały przedszkolne w Kwiatkowicach i Zalesiu, które nie były przystosowane do potrzeb najmłodszych dzieci.
"Przy szkole w Kwiatkowicach powstał plac zabaw, a oddział w Zalesiu został wyposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny, nowe meble i sanitariaty" - dodała.
Do końca ubiegłego roku w ramach wdrażania PO KL w woj. łódzkim wypłacono beneficjentom ponad 2,3 mld zł. Rozstrzygnięto blisko 150 konkursów, w których ponad 934 mln zł przekazano na podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, prawie 465 mln zł na integrację społeczną, ponad 538 mln zł na wsparcie przedsiębiorców i pracowników i prawie 623 na poprawę jakości edukacji w Łódzkiem. (PAP)


Jest już rozporządzenie ws. wymogów przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych>>