Jako przykład gazeta podaje Wyższę Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, która od czterech lat prowadzi własną podstawówkę i gimnazjum Da Vinci, a w tym roku uruchomiła liceum ogólnokształcące. Do szkół tych uczęszcza obecnie ponad 320 uczniów, z których wielu deklaruje, że będzie kontynuować naukę na tej uczelni, ponieważ znają nauczycieli i wykładowców.

Swoje szkoły mają już Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiele uczelni podpisuje również umowy partnerskie z liceami i technikami. I chociaż uczelnie publicznie nie dają absolwentom żadnych preferencji w procesie rekrutacji, to i tak większość uczniów dostaje się na studia. Według przedstawicieli szkół jest to efekt wysokiego poziomu, jaki zapewniają lekcje z wykładowcami akademickimi. 
 
Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", 19 listopada 2012 r.