Debata dotyczyła znaczenia edukacji i umiejętności w odniesieniu do miejsc pracy, stabilności i wzrostu gospodarczego. Ministrowie przedstawili przykłady bezpośrednich i praktycznych działań na rzecz dostosowania umiejętności obywateli do potrzeb zatrudnienia. Rada przyjęła konkluzje dotyczące inwestowania w kształcenie i szkolenie. Zawierają one m.in. apel do państw członkowskich o kontynuowanie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Głównym zaleceniem jest Zalecane jest kierowanie działań do grup uczniów najbardziej zagrożonych wczesnym kończeniem nauki oraz do niewykwalifikowanych dorosłych. Więcej>>