- Z licznych regionów docierają do wydawców alarmujące informacje, że niektórzy dyrektorzy szkół do dnia dzisiejszego nadal nie otrzymali środków finansowych lub nie uruchomiono wszystkich procedur umożliwiających otrzymanie środków z dotacji. Powoduje to, że proces zamawiania podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez szkoły nie może zostać rozpoczęty– mówi Jarosław Matuszewski, przewodniczący SWE PIK. Dodaje, że dalsza zwłoka może prowadzić do opóźnień w dostawach.
"Do Sekcji docierają także niepokojące sygnały, że część szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego zamierza uruchomić niezbędne procedury dopiero pod koniec sierpnia. Tak późne przekazanie środków finansowych z dotacji celowej szkołom, będzie skutkowało realizacją zamówień  już po rozpoczęciu roku szkolnego – ostrzega SWE PIK. Oznaczać to będzie, że  uczniowie w wielu polskich szkołach nie otrzymają podręczników i materiałów ćwiczeniowych na czas  albo otrzymają je dopiero w kolejnych tygodniach września." - czytamy w piśmie przysłanym do redakcji portalu. Polska Izba Książki wystąpiła do MEN o podjęcie stosownych działań w celu rozwiązania tego problemu.
 - Zależy nam, aby 1 września wszyscy uczniowie mieli podręczniki i ćwiczenia. Jeśli jednak szkoły zaczną zamawiać je na ostatnią chwilę istnieje niebezpieczeństwo, że wielu uczniów rozpocznie rok szkolny bez książek. - zapewnia Markuszewski.

Źródło: Polska Izba Książki, stan z dnia 14 lipca 2015 r.

 

Kluzik-Rostkowska: 5 proc. darmowych podręczników wymaga wymiany>>