Marszałek zamierza przeznaczyć 5,2 mln zł na programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, pieniądze przeznaczone zostaną na dodatkowe zajęcia, m.in. wyrównawcze i pozalekcyjne. Premiowane będą szkoły, które chcą zmienić swoją ofertę pod kątem rynku pracy oraz te placówki, które wdrożą innowacyjne formy nauczania.
- Trzeba modernizować kształcenie zawodowe i sukcesywnie dostosowywać je do rynku pracy. Naprawdę mamy w tym zakresie wiele do zrobienia - mówił wicemarszałek woj. lubuskiego. Nadal będziemy mogli wspierać inwestycje w infrastrukturę i w człowieka. Ale dodatkowo premiowane będą projekty, które będą się uzupełniać i korzystać z obu form wsparcia. - Wiemy, że w tym kierunku idą przygotowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - ogłosił. Więcej>>