Uczestnicy odbywającej się w mijającym tygodniu w Sopocie debaty byli też zgodni, że w Polsce brakuje profesjonalnego doradztwa zawodowego w szkołach skierowanego do dzieci i młodzieży.
- Na każdym etapie edukacji do współpracy powinni być zapraszani przedsiębiorcy - powiedziała Beata Stelmach (prezes General Electric). Jej zdaniem pracodawcy oprócz wykształcenia zwracają uwagę na cechy miękkie, takie jak umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i relacje społeczne. Dzieci już od przedszkola powinny być objęte systemową pracą w tym zakresie. Uczestnicy debaty byli zgodni, że w Polsce brakuje profesjonalnego doradztwa zawodowego w szkołach skierowanego do dzieci i młodzieży.
Czytaj: MEN zapowiada rozwój szkolnictwa zawodowego>>>

- Kwalifikacje zawodowe są strategicznym wyzwaniem z punktu widzenia biznesu i gospodarki - powiedział Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Według niego ważne jest także szersze mówienie o kształceniu zawodowym. Strategiczne zapotrzebowanie biznesu jest trudne do określenia ze względu na problemy z mobilnością przestrzenną.
Uczestnicy dyskusji przyznali, że potrzebne są zmiany w systemie edukacji i jej otoczeniu, w tym administracji i biznesu. - Szkolnictwo zawodowe musi korzystać z dobrych wzorców dualnego modelu kształcenia zawodowego, który się sprawdził w wielu krajach - stwierdził Zbigniew Bochniarz (University of Washington). I dodał, że do popularyzacji dobrych wzorców kształcenia zawodowego, oprócz administracji państwowej i biznesu powinny włączyć się również media.
Z kolei Wiktor Askanas (sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji) podkreślił, że w Polsce potrzebna jest regionalizacja, polegająca na dostosowaniu szkolenia zawodowego do sytuacji regionalnej. - Każdy samorząd musi znaleźć swoje lokomotywy rozwoju, które następnie muszą przekładać się na programy szkoleniowe i wyznaczyć matrycę umiejętności potrzebnych pracownikom" - powiedział Askanas. Odnosząc się do tej kwestii minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zapowiedziała, że do końca bieżącego roku ze wszystkimi regionami w Polsce zostaną zawarte programy inteligentnych specjalizacji regionów. - Programy te są wspierane środkami finansowymi z Unii Europejskiej i mają na celu wzmocnienie współpracy uczelni, ośrodków naukowych i przedsiębiorców. W ich ramach poszczególne regiony muszą określić swoją specjalizację, także z uwzględnieniem lokalnego przemysłu - mówiła.

Polecamy: Sesja poświęcona kształceniu zawodowemu oraz dostosowaniu edukacji do rynku pracy będzie jednym z elementów Kongresu Edukacja i Rozwój: http://kongres-edukacja.pl/program_kongresu,5,p,2.html>>>

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie.