Rozporządzenie regulujące wypłatę wyprawek szkolnych już obowiązuje. Oceną wniosków i wypłatą pieniędzy zajmą się gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiaty.

Wniosek także przez internet

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą).

O wypłatę świadczenia na dziecko starać się mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni.

Pieniądze nie dla dzieci z przedszkola

Pieniędzy nie dostaną rodzice przedszkolaków ani dzieci, które pójdą do zerówki, co skrytykował rzecznik praw dziecka. - W praktyce początek roku szkolnego dla rodzin z dzieckiem w wieku przedszkolnym wiąże się również z dodatkowymi wydatkami, m.in. związanymi z zakupem przyborów, czy materiałów dydaktycznych. Tak skonstruowany projekt zmian nie gwarantuje w pełni realizacji celu jaki stawia sobie Rząd, tj. wspieranie i wzmacnianie polskich rodzin – zwraca uwagę Marek Michalak.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>