"W roku 2016 szkoły otrzymują dotację celową dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na podręczniki do języka obcego oraz dla uczniów klasy V szkoły podstawowej i uczniów klasy II gimnazjum na podręczniki wybrane przez szkołę. Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum." - wyjaśnia MEN. Rodzice starszych uczniów sami kompletują podręczniki na podstawie listy opublikowanej na stronie internetowej szkoły.
Łatwiejsze ma być także zapewnienie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, szkoły zyskaja m.in. możliwość zakupu sprzętu lub oprogramowania umożliwiających odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w formie elektronicznej przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych. Dodatkowo placówki będą mogły zapewniać uczniom  niepełnosprawnym komplet podręczników przez cały rok - a zatem także tym, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po 20 września.

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie na rok szkolny 2016/2017>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów