Maria Fołtyn zmarła 2 grudnia 2012 r. Jak się okazało, swoje warszawskie mieszkanie śpiewaczka zapisała szkole muzycznej w Radomiu, z którą utrzymywała kontakty. „Realizacja woli zmarłej była możliwa dopiero w tym roku, bo przez ostatnie lata trwało postępowanie sądowe, ponieważ dalsza rodzina artystki zakwestionowała zapis testamentowy” - powiedział PAP dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu Robert Pluta

Uzyskaną ze sprzedaży mieszkania kwotę ponad 607 tys. zł szkoła wykorzystała głównie na zakup instrumentów muzycznych i doposażenie sal lekcyjnych. Zakupiono 12 pianin i 6 fortepianów gabinetowych, na którym uczniowie od września ćwiczą podczas zajęć indywidualnych.

„Dzięki zakupom znacznie poprawiło się wyposażenie szkoły w instrumentarium” - podkreślił Pluta. Dodał, że są to dobrej jakości instrumenty, które bardzo dobrze brzmią i nadają się do celów dydaktycznych oraz koncertowych. Koszt jednego fortepianu to ok. 40 tys. zł.

Szkoła przygotowuje także specjalne miejsce, w którym wyeksponowane zostaną pozostałe pamiątki odziedziczone po śpiewaczce. To zbiór kilkuset książek, nut i nagrań.

Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu im. Oskara Kolberga jest jedną z największych szkół muzycznych w Polsce. Szkoła dysponuje nowoczesnym budynkiem z salą koncertową charakteryzującą się bardzo dobrą akustyką. Placówka kształci blisko 700 uczniów.

W 1999 r. radni Rady Miejskiej przyznali Marii Fołtyn tytuł honorowego obywatela Radomia. Współpraca radomskiej szkoły muzycznej ze śpiewaczką nabrała tempa w 2010 r., kiedy placówka przeniosła się do nowej siedziby. Maria Fołtyn została wówczas patronką sali kameralnej. Artystka przyjechała wówczas do Radomia na związane z tym wydarzeniem uroczystości. W 2011 r. śpiewaczka przekazała szkole pomnik z brązu - „Maria Fołtyn w stroju Halki” wykonany przez prof. Marina Molendę. W początkowym zamyśle miał on kiedyś stanąć na grobie artystki, jednak w końcu zmieniła ona zdanie. 2 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, który usytuowano przy budynku szkoły w Radomiu.

Maria Fołtyn urodziła się 28 stycznia 1924 r. w Radomiu, zmarła 2 grudnia 2012 r. w Warszawie. Studia wokalne odbyła pod kierunkiem Adama Didura w Katowicach, a po jego śmierci kształciła się u Wandy Hendrich i Adama Ludwiga w Sopocie. W późniejszym okresie korzystała jeszcze z wokalnej opieki Ady Sari w Warszawie i Giulli Tess w Vercelli.

Debiutowała na scenie w Gdańsku w 1949 r. tytułową rolą w operze „Halka” Stanisława Moniuszki. Repertuar operowy artystki był bardzo rozległy. Oprócz partii moniuszkowskich odnosiła także sukcesy w sopranowych partiach dzieł Giacomo Pucciniego (rola tytułowa w „Tosce”), Piotra Czajkowskiego (Liza w „Damie Pikowej” i Tatiana w „Eugeniuszu Onieginie”), Giuseppe Verdiego (rola tytułowa w „Aidzie”, Leonora w „Trubadurze”, Abigail w „Nabucco”), Richarda Wagnera (Senta w „Holendrze Tułaczu”, Elza w „Lohengrinie”).

Zdobyła rozgłos występując na scenach na całym świecie. W 1971 r. zakończyła karierę wokalną. Po ukończeniu reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie zajęła się reżyserią operową. Życiową pasją artystki stało się popularyzowanie muzyki Moniuszki w Polsce i za granicą. Jako reżyser zrealizowała wszystkie dzieła sceniczne kompozytora.

W latach 1978-98 Fołtyn była dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju. W 1988 r. założyła w Warszawie Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki i została jego prezesem. W 1992 r. zainicjowała i została dyrektorem oraz jurorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki, który odbywa się co trzy lata w Warszawie. (PAP)

autor: Ilona Pecka

edytor: Paweł Tomczyk

ilp/ pat/