Studia podyplomowe są jedną z form działalności edukacyjnej prowadzonej przez uczelnie wyższe. Definiowane są dokładnie jako forma kształcenia inna niż studia wyższe i doktoranckie, przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowano widoczny wzrost tą formą kształcenia. 

 
W roku akademickim 1995/1996 na wszystkich uczelniach w Polsce było ponad 56 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. Pięć lat później liczba ta uległa prawie potrojeniu. Natomiast w roku akademickim 2009/2010 sięgnęła niespełna 200 tys. W ostatnim roku akademickim, za który Główny Urząd Statystyczny podaje dane (2010/2011), zaobserwowano mały spadek liczby słuchaczy do ponad 185 tys.  Więcej w Serwisie Student LEX>>


Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym – ocena zmian na gruncie prawa autorskiego tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>