W sytuacji gdy naprawdę akceptujemy, wybieramy lub bierzemy odpowiedzialność za nasze myśli i czyny, zwiększa się nasze zaangażowanie i poprawiają się osiągane wyniki. Gdy narzuca się nam rozwiązania, wymagając tylko dostosowania się do nich, a nie akceptuje się w pełni naszej autonomii, wówczas osiągane wyniki się nie poprawiają.

XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli już 22-23 października>>

Istotnym zagadnieniem w coachingu są relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Gdy coachem jest przełożony pracownika, nie może wykorzystywać władzy, jaką daje mu stanowisko, aby narzucić rozwiązania. Relacja coachingowa bazuje na założeniu, że obydwie strony są w pozycji równorzędnej – pracownik ma wszelkie potrzebne mu zasoby, a coach stara się jedynie pomóc mu w wydobyciu tych zasobów i ich wykorzystaniu, akceptując suwerenność pracownika.

Więcej na ten temat w artykule Katarzyny Szczepkowskiej "Coaching w pracy dyrektora przedszkola", opublikowanym w kwartalniku "Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola" nr 3/2014>>

Książka nauczy, jak pracować z dziećmi z dysleksją>>