Sprawą zajmował się Sąd Najwyższy. Wskazał, że użyte w regulaminie pojęcie „staż pracy” może być rozumiane jako okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w danym zawodzie lub też ogólny staż pracy - w przypadku szkoły społecznej nie decydują o tym przepisy wydane na podstawie Karty Nauczyciela, a regulamin wynagradzania.

Źródło: Nauczycielskie dodatki nie są oskładkowane w czasie urlopu wychowawczego