European-funding-guide.eu pomaga wszystkim studentom bez względu na dziedzinę nauki, kierunek, czy semestr w 16 krajach Unii Europejskiej. Baza obejmuje 12.000 programów stypendialnych, grantów, pożyczek studenckich o łącznej wartości 27 bilionów euro i zapewnia wszystkim zainteresowanym szybkie dotarcie do informacji o nich.

Stypendium nie zawsze wolne od podatku>>

Aby skorzystać z systemu wystarczy się w nim zalogować.
- Większość zainteresowanych myśli, że stypendia są tylko dla najlepszych studentów i osób w trudnej sytuacji finansowej. Natomiast niektóre fundacje, wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy na szczeblu lokalnym, przyznają pomoc studentom, którzy urodzili się w danym miejscu. Wiele z tych mniejszych i mniej znanych fundacji walczy aby znaleźć kandydatów - Mira Maier, założycielka portalu i była stypendystka.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 15 grudnia 2014 r.

Gmina nie może uzależnić stypendium od stałego zamieszkania>>