Autor petycji skierowanej do komisji podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie tzw. państwowych kursów zawodowych, które pozwalałyby na łatwe zdobycie uprawnień i szybkie przekwalifikowanie się, gdy istnieje taka potrzeba. Sejmowa Komisja Petycji poprosiła MEN o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

- Rozporządzenie MEN dopuszcza pięć rodzajów kursów, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane we wszystkich placówkach, które zajmują się kształceniem dorosłych oraz w szkołach kształcących w nowym zawodzie lub przez osoby, które prowadzą działalność w danym zawodzie - tłumaczyła we wtorek w Sejmie Elżbieta Denejko, zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego - Kursy te cieszą się dużym zainteresowaniem, mamy takie dane, że w czerwcu 2017 uczestniczyło 46.000 osób. Kurs uprawnia do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacje zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - dodała.

Jak podkreślił Grzegorz Wojciechowski, poseł PiS, kursy nie rozwiązują problemu. 
- Zawód wyuczony w szkole nie daje uprawnień potrzebnych w pracy. Zdarza się, że osoba, która  a nie mieć prawa jazdy, może być zawód ślusarz, a on nie ma wyuczonego spawania gazowego. Powinny być jakieś standardy w kwestii uprawnień - podkreślił poseł.

Przedstawicielka resortu zapewniła, że nowe podstawy programowe są przygotowywane razem z pracodawcami i tego rodzaju uwagi zostaną w nich uwzględnione.

Dotacje oświatowe po zmianach  Dotacje oświatowe po zmianach>>