Podczas środowej debaty nad budżetem na 2012 r. senatorowie złożyli ponad 160 poprawek, większość dotyczy inwestycji regionalnych, np. dróg, mostów. Wydatki te finansowane byłyby m.in. z rezerwy przeznaczonej na projekty unijne. 
 
Wśród wniosków mniejszości, czyli poprawek, które nie uzyskały akceptacji komisji, znalazło się także zwiększenie o 500 mln. zł kwoty subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazanie dodatkowych 150 mln zł na szkolnictwo wyższe. 
 
Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, zgłoszone przez Senat poprawki mają być poddane pod głosowanie w Sejmie na posiedzeniu 29 lutego – 2 marca, a 6 marca ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi do podpisu.
Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mln zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł
(PAP)