Większość samorządów nie była w stanie przygotować i wdrożyć odpowiednich regulacji tak, by mogły one wejść w życie harmonijnie tzn. z chwilą utraty mocy uchwał dotychczasowych - alarmuje Ireneusz Krześnicki w Serwisie Samorządowym LEX. Ustawa weszła w życie 9 grudnia 2016 r.
Biorąc pod uwagę, że nowe uchwały nie mogą wejść w życie z mocą wsteczną, konieczne jest ich ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym na zasadach właściwych dla aktów prawa miejscowego z zachowaniem co najmniej 14 dniowego okresu vacatio legis, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie powinny być pobierane od rodziców przez okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów