– Ministerstwo po raz pierwszy samo przedstawiło swój pogląd, i wydaje się, że wybrało złoty środek między tym, co jest, a co proponują samorządy – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność". Związek Nauczycielstwa Polskiego swoje opinie przedstawi za tydzień.
Wydaje się, że resort nie poprze takich propozycji samorządów, jak likwidacja spornego art. 30a Karty Nauczyciela.


Ma on jednak zostać zmieniony, samorządy zamiast rozliczać się ze średnich w każdej grupie awansu zawodowego, będą rozliczały ogólną kwotę na wynagrodzenia. 
– Ta propozycja uprości skomplikowany system rozliczania i sprawozdawczości – przyznaje Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie.
Zachowane mają być także inne dodatki, ale ich wysokość zostanie zamrożona na obecnym poziomie. 
 
 
Źródło: "Rzeczpospolita", 10 października 2012 r.