Według RPD środki uzyskane przez rodziców zastępczych na utrzymanie dziecka powinny być wyłączone spod egzekucji analogicznie do świadczeń pieniężnych z opieki społecznej oraz z funduszu alimentacyjnego. Dlatego też rzecznik apeluje do ministra sprawiedliwości o poszerzenie katalogu wyłączeń, określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, o świadczenia dla rodziców zastępczych.