"W ramach partnerstwa przewiduje się przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania ustawy regulującej system edukacji w Polsce. Konsultacje mogłyby polegać m.in. na zorganizowaniu wysłuchania publicznego, otwartych spotkań czy paneli obywatelskich." - wyjaśnia MEN.
W konkursie mogą startować organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.
Zadania, które będzie realizował wybrany podmiot, to przede wszystkim: działania doradcze dla pracowników urzędu, organizacha konferencji, przeprowadzenie sondaży dotyczących reeformy oraz sporządzenie szczegółowego podsumowania podejmowanych działań.

Elbanowcy zawiedzeni polityką resortu>>