Rzecznik Praw Dziecka z wizytą w śląskich szkołach

W dniu 28 stycznia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach na Śląsku, gdzie wziął udział w uroczystościach związanych z zakończeniem Roku Janusza Korczaka.

W ramach wyjazdu RPD wziął udział w podsumowaniu Gry Miejskiej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych, organizowanej zgodnie z programem edukacyjnym "Twoje dane - Twoja sprawa".

Organizowana gra ma przede wszystkim uzmysłowić młodym ludziom, jakie zagrożenia niesie za sobą ujawnianie swoich danych w Internecie, szczególnie na portalach społecznościowych.

Po południu Marek Michalak odwiedził Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, gdzie wziął udział w "Akademii Zdrowia", organizowanej wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gliwicach.

Tematem tegorocznego spotkania był "Ruch i zdrowe żywienie w szkole".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: , stan z dnia 29 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 29 stycznia 2013 r.