Marek Michalak poprosił o informacje o wynikach kontroli higieny procesu nauczania-uczenia się w roku szkolnym 2011/2012. Kontrolę tę przeprowadzał główny inspektor sanitarny. Rzecznik chce dowiedzieć się w ilu placówkach uczniowie muszą nosić zbyt ciężkie tornistry. "W moim szczególnym zainteresowaniu leży kwestia oceny warunków higienicznych odnosząca się do możliwości pozostawiania przez uczniów części podręczników i przyborów szkolnych" - uzasadnia rzecznik swoją prośbę i zwraca się o dostarczenie informacji na temat szkół, które nie realizują obowiązujących przepisów w tym zakresie, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Pełna treść pisma>>