"Będziemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów" - deklaruje organizator projektu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych. Wnioski o dofinansowanie możn askładać do 2 marca 2015 r. Więcej>>

Rosja walczy z "unijną propagandą" w szkołach>>