Jak informują organizatorzy, celem konkursu "WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!" jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.
Partnerami konkursu są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia. To oni razem z MEN zafundują nagrody laureatom.

Do udziału w konkursie zapraszane są całe klasy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły może zgłosić się dowolna liczba klas.

Co należy zrobić?
- Na kartce A4 narysujcie wspólnie komiks i pokażcie w nim historię, jak dopalacze kradną życie.
- Do 11 października wyślijcie nam swoją pracę na adres e-mail: komiks@men.gov.pl.

Uczniowie zwycięskich klas wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Finałową oraz zwiedzą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl


Kongres Edukacja i Rozwój>>>